Skräddarsydda beställningar

Eldningsolja, diesel, BENSIN
och smörjmedel

Försäljning och snabba leveranser av
oljeprodukter, eldningsolja, diesel, bensin, smörjmedel, gasol,
AdBlue och kemprodukter.

Tjänster & Produkter

På uppdrag av industrin, entreprenad, lantbruk och värmeverk runt om i Hälsingland.

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB arbetar med försäljning av oljeprodukter, eldningsolja, diesel, smörjmedel, gasol, AdBlue och kemprodukter. 


Skräddarsydda beställningar
Vi arbetar med skräddarsydda beställningar utifrån våra kunders behov och erbjuder snabba leveranser. Våra kunder finns inom industrin, entreprenad, lantbruk och värmeverk runt om i Hälsingland. 


Snabba leveranser
Vi levererar våra produkter till våra kunder.


Hämtlager
För smörjmedel har vi ett hämtlager som vi håller öppet enligt överenskommelse.
Vid bulkleverans av bränsle levereras även smörjmedel om kunden så önskar.

Diesel

Vi säljer och distribuerar ACP Diesel från Preem.

ACP (active cleaning power) Diesel håller bränsleinsprutningssystemet (injektorerna) rent från beläggningar så att optimal bränsleinsprutning uppnås. 

God tändvillighet och goda förbränningsegenskaper ger låga nivåer av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner, samt minimala avlagringar i förbränningsrummet. 

Inblandningen av RME höjer viskositeten vilket positivt påverkar motorns gång. 

Produkten har bra smörjande egenskaper som skyddar bränsleinsprutningssystemet mot slitage. 

ACP Diesel minskar risken för korrosion och motverkar skumning.

Preem Evolution Diesel

Miljöklass 1. ACP Evolution Diesel är bra både till lätta och tunga dieselmotorer och är fullt blandbar med all annan diesel.

ACP Diesel med RME

ACP Diesel med egenskaper som ger prestanda, miljö och ekonomi i dieselmotorer.

ACP Diesel utan RME

Ett alternativ för dig som inte vill ha RME i bränslet.

Biodiesel 100

Den höga andelen förnybart ger produkten en koldioxidreduktion på ca 51
procent jämfört med en standarddiesel.

Bensin

Preem

Bild: Preem

Preem Evolution Bensin och Bensin 98 ger optimal effekt i motorn, rätt prestanda och livslängd, samt möjliggör effektiv avgasreningsteknik. Bensin 95 är den vanligaste bensinprodukten och finns på de flesta av våra stationer. Läs mer här

Preem Evolution Bensin och Bensin 98

Den bensin som tankas hos Preem uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1).

Beställ

Bild: Preem

Eldningsolja

Eldningsolja finns i flera olika klasser. 


Vi har ett flertal varianter bl.a. villaolja som används i anläggningar där oljetanken står varmt inomhus, Eldningsolja Bio100 är 100% förnyelsebar och Eldningsolja 1 Minima har en extremt låg svavelhalt och kan lagras både inomhus och utomhus.

Eldningsolja
1 E10

Eldningsolja 1 för inomhuslagring avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar.

Eldningsolja 1 E32 (vinter)

Eldningsolja 1 E32 för utomhuslagring är avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar.

Eldningsolja
Bio 100

Eldningsolja Bio 100 är ett biobaserat
bränsle avsett för oljebrännare och är ett utmärkt icke fossilt
alternativ till produkten Eldningsolja 1 E10.

Eldningsolja
1 Minima

Minima har extremt lågt Svavel och
Kväveinnehåll. Detta i kombination med oljans mycket höga kvalitet ger
utomordentligt goda förbränningsegenskaper. Minima har goda långtidslagringsegenskaper.

Smörjmedel

Vi säljer smörjmedel i världsklass!

Hos oss hittar du smörjmedel i världsklass, anpassade för den svenska marknaden. Alla våra smörjmedel är av varumärket Texaco. Smörjmedel tillverkade i Göteborg, finjusterade för svenska förhållanden.


För mer information om våra produkter, se nedan eller kontakta oss direkt.

Sök smörjmedel för ditt fordon här Kontakt & Beställ