Eldningsolja, diesel och smörjmedel

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB arbetar med försäljning av oljeprodukter, eldningsolja, diesel, smörjmedel, gasol, AdBlue och kemprodukter. Vi arbetar med skräddarsydda beställningar utifrån våra kunders behov och erbjuder snabba leveranser. Våra kunder finns inom industrin, entreprenad, lantbruk och värmeverk runt om i Hälsingland. Vi levererar våra produkter till kunderna. För smörjmedel har vi ett hämtlager som vi håller öppet enligt överenskommelse. Vid bulklevererans av bränsle levereras även smörjmedel om kunden önskar. 

DIESEL
Vi säljer och distribuerar ACP Diesel från Preem.
ACP (active cleaning power) Diesel håller bränsleinsprutningssystemet (injektorerna) rent från beläggningar så att optimal bränsleinsprutning uppnås. God tändvillighet och goda förbränningsegenskaper ger låga nivåer av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner, samt minimala avlagringar i förbränningsrummet. Inblandningen av RME höjer viskositeten vilket positivt påverkar motorns gång. Produkten har bra smörjande egenskaper som skyddar bränsleinsprutningssystemet mot slitage. ACP Diesel minskar risken för korrosion och motverkar skumning.

ACP Evolution Diesel MK1
Miljöklass 1. ACP Evolution Diesel är bra både till lätta och tunga dieselmotorer och är fullt blandbar med all annan diesel. 

Produktblad
Säkerhetsdatablad

ACP Diesel 5% RME
ACP Diesel med egenskaper som ger prestanda, miljö och ekonomi i dieselmotorer.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

ACP Diesel utan RME
Ett alternativ för dig som inte vill ha RME i bränslet.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

BIO Diesel 100% RME
Biodiesel 100 är ett biobaserat motorbränsle som består av RME, RapsMetylEster.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

ELDNINGSOLJA
Eldningsolja finns i flera olika klasser. Vi har ett flertal varianter bl.a. villaolja som används i anläggningar där oljetanken står varmt inomhus, Eldningsolja Bio100 är 100% förnyelsebar och Eldningsolja 1 Minima har en extremt låg svavelhalt och kan lagras både inomhus och utomhus.

Eldningsolja 1 E10
Eldningsolja 1 för inomhuslagring avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

Eldningsolja 1 E32 (vinter)
Eldningsolja 1 E32 för utomhuslagring är avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

Eldningsolja Bio 100
Eldningsolja Bio 100 är ett biobaserat bränsle avsett för oljebrännare och är ett utmärkt icke fossilt alternativ till produkten Eldningsolja 1 E10.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

Eldningsolja 1 Minima
Minima har extremt lågt Svavel och Kväveinnehåll. Detta i kombination med oljans mycket höga kvalitet ger utomordentligt goda förbränningsegenskaper. Minima har goda långtidslagringsegenskaper.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

SMÖRJMEDEL
Vi säljer smörjmedel i världsklass!
Hos oss hittar du smörjmedel i världsklass, anpassade för den svenska marknaden. Alla våra smörjmedel är av varumärket Texaco, läs mer i Texacos Produktkatalog. För mer information om våra produkter, kontakta oss gärna.

Varumärken

preem